Thursday, April 23, 2009

Aqilah's

Happy Birthday to You!
Happy Birthday to You!
Happy Birthday to Aqilah!
Happy Birthday to You!


1. Happy 10th Birtday.
2. May God bless you.
3. Smiley always :)

XOXO,
Asilah Bakri.

No comments: